Здравейте приятели, колеги и партньори!

Бултрейд Евро Консулт ЕООД е консултантска фирма създадена през 1990 година. Фирмата започва работата си по консултантските програми на ЕС като PHARE и продължава с предприсъединителните програми като SAPARD. След приемането на Република България в ЕС през 2007 година, започна работа и по присъединителните Европейски програми. През тези 19 години разработва проекти и по програми на водещи европейски и американски държавни и частни институции.
Бултрейд Евро Консулт ЕООД е вписана под № 134 в списъка на ДФ „Земеделие” – Разплащателна Агенция София за фирми преминали обучение и препоръчвани за изготвяне на проекти по Програмата за развитие на селските райони.
Бултрейд Евро Консулт ЕООД има своя фирмена методика за изготвяне и комплектуване на проекти по Европейските програми.